• banner 20170808 d98af
 • web 1600x628 edm 16 b29fd
 • 2017官網星球banner 4 bc8b0

 • 梵蒂岡教宗攜手愛地球
 • 20160217 1 11c37
 • 20160217 3 5e6fe
 • 滑動01051202 89ee0
 • 禪就是懂得生活、懂得享受;
  真正的享受並不是在物質上,
  而是精神上。
 • 禪風就是安靜、淡泊而超然
 • 禪就是攝心與明心。

關於心道 | About

block_about.png

一分禪 | Meditation

block_1minzen.png

觀音法門 | Guanyin Dharma

心道-大悲咒

即時生活禪 | Daily Chan

最新消息 | News

開示影片 | Buddhist Video

法語影片 | Buddhist Video

心道法師 flickr
main-bg.png